Information

 

Döderhults Pistolskytteklubb har idag ca 95 medlemmar varav ca 50 är att betrakta som aktiva, detta är siffror som varit ganska konstanta under de senaste tio åren. Klubben är ansluten till Sv. Pistolskytteförbundet sedan 1949 och Sv. Sportskytteförbundet sedan 1958 och bedriver inom dessa förbunds ramar precisionsskjutning, fältskjutning, magnumfältskjutning, militär snabbmatch, luftpistol och i mera begränsad form sportpistol och standardpistol.

Fältskytte är den disciplin som samlar flest deltagare mrn även den tämligen nya grenen militär snabbmatch har stort deltagarantal. Klubben anordnar som följd härav årligen en nationell fältskjutning kallad "Döderhultsträffen" som tenderar att öka i antal starter. DPK anordnar också årligen ca 30 egna klubbtävlingar härtill kommer ett antal organiserade träningskvällar samt under vinterhalvåret bedrivs ungdomsaktivitet i luftpistolhallen.

Kontaktpersoner:  Mathias Hultgren vice ordförande Tel. 073-416 86 63 / 073-572 77 83   alt Joel Ringberg Sekreterare.

Klubbens PG -nummer är 2 78 87 -9