Hem

Döderhults Pistolskytteklubb (Oskarshamn) är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet sedan 1949, Svenska Sportskytteförbundet sedan 1958 och bedriver inom dessa förbunds ramar precisionsskjutning, fältskjutning, magnumfältskjutning, militär snabbmatch, luftpistol och i mera begränsad form sportpistol och standardpistol.

Sedan augusti 2022 är Döderhults PK även aktiva inom IPSC och är anslutna till Svenska Dynamiska Sportskytte Federationen (SDSSF)

Fältskytte är den disciplin som samlar flest deltagare men även den tämligen nya grenen militär snabbmatch har stort deltagarantal. Klubben anordnar som följd härav årligen en nationell fältskjutning kallad Döderhultsträffen som tenderar att öka i antal starter. DPK anordnar också årligen ett antal egna klubbtävlingar härtill kommer ett antal organiserade träningskvällar samt under vinterhalvåret bedrivs ungdomsaktivitet i luftpistolhallen.